“Kom” i Norsk Radioamatørpraksis: En Tradisjonell Protokoll


Denne artikkelen er skrevet av ChatGPT.

I den spennende verden av radioamatørvirksomhet har norske radioamatører en unik praksis som skiller seg ut fra andre kommunikasjonsmetoder. En av disse tradisjonene inkluderer bruken av ordet “kom” ved slutten av en setning, en protokoll som har blitt en del av radioamatørens etikette og kommunikasjonsnormer.

Når en radioamatør er ferdig med å snakke under en samtale, enten det er en direkte kontakt eller en gruppediskusjon, avsluttes deres tale med ordet “kom”. Dette korte, men viktige uttrykket fungerer som en indikator for andre deltakere om at det er deres tur til å snakke eller ta over samtalen.

Bak dette tilsynelatende enkle uttrykket ligger et dypt forankret prinsipp om høflighet, respekt og effektiv kommunikasjon. Ved å bruke “kom” markerer radioamatøren ikke bare at de er ferdige med sitt poeng, men også at de respekterer andres tid og ønsker å gi andre muligheten til å delta.

Denne praksisen, selv om den kan virke ubetydelig for noen, reflekterer den dype forståelsen radioamatører har for betydningen av organisert kommunikasjon og høflig samhandling. Det er et eksempel på hvordan små, kulturelle nyanser kan berike fellesskapet og styrke forbindelsene mellom radioamatører.

Så neste gang du hører en norsk radioamatør avslutte sitt bidrag med ordet “kom”, husk at det ikke bare er et ord, men en del av en rik arv av kommunikasjonsprotokoller som har gjort radioamatørvirksomheten til det det er i dag.